Az idén a járvány következtében a pünkösdi szokásos Konfirmációi ünnepség a szombathelyi gyülekezetben is elmaradt, hasonlóan más gyülekezetekhez. Nálunk hagyomány, hogy legalább egy éves intenzív felkészítésen kell részt venni a konfirmálóknak ahhoz, hogy a Presbitérium és a lelkész a szertartáson való részvételhez hozzájárulást adjon. Az idei évben is megkezdődött a felkészítés, de a járvány egy kis megtorpanást eredményezett. Lelkészünk úgy döntött, hogy az iskolai rendszerhez hasonlóan, a konfirmációi felkészülés is folytatódjon digitális formában. A feladatokat is ilyen módon kapták meg a fiatalok, és a heti részbeszámolásra is ilyen módon került sor.

Nagy csalódás volt, hogy Pünkösdre nem lehetett megszervezni a konfirmációt. A hitélet újra indulása után, mi is olvastuk, hogy a Zsinat október 31-re a Reformáció ünnepére javasolta elhalasztani a konfirmációt. Sajátos helyzetünk, városi gyülekezeti voltunk és a sok távolabbról beköltöző miatt, hagyományosan ebben az időszakban a családok haza utaznak, hozzátartozóik nyughelyének rendbetételére, emlékezésre. Félő, volt, hogy többeknek nehézséget jelent ez az időpont. Ráadásul a fiatalok most lelkileg és tudásban is felkészültek voltak a fogadalom megtételére.

Lelkészünk összehívta a presbitereket, hogy átgondoljuk a helyzetet és megoldást találjunk a problémára. Miután azt az információt kaptuk, hogy a fiatalok és a szülők is mielőbb szeretnék, ha megtörténne a szertartás, a presbitérium június utolsó hétvégéjét tűzte ki céldátumnak.

A gyülekezet szokása szerint, az ünnepséget megelőző hétvégén a fiataloknak a presbitérium előtt kell számot adniuk felkészültségéről, presbiter testvéreimmel együtt vállaltuk, hogy bár az elcsúszott keresztelők egy részének pótlására két keresztelő is van ezen a napon, az ebédidőbe is belecsúszva megtartjuk a „kikérdezést”.

A felkészülés nehézségei ellenére a fiatalok mind a Káté kérdéseinek és válaszainak ismeretében, mind pedig hitbéli és hittörténeti ismeretekben is kiválóan teljesítettek és az énekeink ismeretében a szokásos „szövegmondáson” túl egyikük gyönyörű énekléssel igazolták felkészültségüket.

Az ünnepre az időjárás is mosolygó arcát mutatta és gyülekezetünk 9 ifjú és 4 felnőtt konfirmandussal lett gazdagabb. A szertartásban közreműködött Ozsváth Imre Kercaszomori lelkipásztor testvérünk is. Lélekben teljes, meghitt ünnepség a fiatalok első Űrvacsora vételével zárult, amit a gyülekezet tagjai is követtek, hiszen a járvány miatt erre nem igazán volt módunk.

A rendhagyó felkészüléssel és rendhagyó időpontban megtartott konfirmációi ünnepség emlékezetes és sikeres volt. A Szentlélek jelenlétét ott éreztük a szívünkben és sokáig megőrizzük az esemény emlékét.

Néhány képet mellékelek, de a járvány kezdete óta minden Istentiszteletet közvetítünk és a kezdeti YouTube-ról gyülekezetünk Facebook oldalára költözve, a közvetítések, mindenki számára megtekinthetőek. Ez az esemény is megtekinthető elejétől a végéig ezen az oldalon. https://www.facebook.com/groups/536333189789829/

Áldás, békesség!
Kerekes Ferenc Béla
őrségi összekötő


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink